Pevné i pružné závěsy potrubí

Úvod / Závěsy potrubí

Společnost LPS pipe supports navrhuje a vyrábí pevné i pružné závěsy potrubí ve vhodném konstrukčním provedení. Důležitou podmínkou je správná specifikace požadavků od zákazníka.

Naši nabídku tvoří 12 základních typů závěsů, které umožňují rychlý výběr při projektování potrubní trasy. Sortiment zahrnuje typy jednotáhlové a dvoutáhlové pro vodorovná i svislá potrubí, pevné i pružinové varianty. Dodáváme také závěsy složené a řešení podle jiných specifikací.

Typové sestavy závěsů jsou popsány kódem, který v sobě zahrnuje samotný typ, rozměry, teplotní a materiálovou skupinu, případné použití pružiny i další specifikace.
Příklady značení jsou uveřejněny u každého typu závěsu přímo v jednotlivých katalogových listech.

Tabulka únosnosti jednotlivých dílů táhla podle velikosti závitu

Při instalaci jednotlivých typů je nutné dodržovat montážní pokyny.

Standardní povrchovou úpravou je základní nátěr. Dle požadavků je možné dodávat závěsy galvanicky nebo žárově pozinkované, případně s jiným povrchovým nátěrem. Díly se závity jsou galvanicky zinkované.

Pro správné objednání a následnou instalaci je nutná přesná specifikace požadavků od zákazníka. Pokud není v objednávce uveden parametr délka závěsu, je dodávána závitová tyč o délce 1 metr. V případě, že není specifikováno uchycení táhla závěsu, standardně dodáváme typ A.

Typy uchycení závěsu na konzolu