Podpěry

Úvod / Podpěry

Podpěry tvoří typovou řadu označenou písmenem K.

Jsou určeny pro vodorovně uložené potrubí nebo jako součást dvoutáhlových horizontálních závěsů.

Katalogové listy jednotlivých podpěr uvádí kromě základní varianty s rovnou objímkou také další možnosti a hlavní informace o podpěrách – rozsah použití, standardní rozměry, přibližnou hmotnost, doporučené zatížení, možné teplotní a materiálové varianty.

Standardní povrchovou úpravou je základní nátěr. Dle požadavků je možné dodávat podpěry galvanicky nebo žárově pozinkované, případně s jiným povrchovým nátěrem.

Po konzultaci je možné vyrobit i jiné teplotní a velikostní varianty.

Při instalaci jednotlivých typů podpěr je nutné dodržovat montážní pokyny.

 

Pružinové závěsy nebo podpěry se používají pro vyrovnání svislých posuvů přibližně do 50 mm, pokud není změna zatížení mezi teplým a studeným stavem (vztaženo na teplý stav) větší než 25 %. Při větších posuvech nebo změnách zatížení je nutné použít závěs/podpěru konstantní síly.

V nabídce sdružení LPS najdete také

✓  kluzné nebo přivařovací podpěry pro oblouk
podpěry s možností seřízení výšky pomocí šroubů nebo svaru
✓  válečkové podpěry

 

Podpěry je možné dodávat s kluznými
deskami, které slouží jako základny pro podpěry. Jsou dodávány v různých typech a úpravách, ve variantě pro přišroubování nebo přivařování.

Pro omezení posuvu podpěry na nosníku je možné dodat vedení různého typu. Informace – Katalog uložení potrubí – část 4.

 

V případě, že je nutné zachytit posuvy potrubí, dodávají se podpěry v kombinaci s pružinovou podpěrou.