podpěry

Podpěry tvoří typovou řadu označenou písmenem K

Jsou určeny pro vodorovně uložené potrubí nebo jako součást dvoutáhlových horizontálních závěsů. 

Katalogové listy jednotlivých podpěr uvádí kromě základní varianty s rovnou objímkou také další možnosti a hlavní informace o podpěrách - rozsah použití, standardní rozměry, přibližnou hmotnost, doporučené zatížení, možné teplotní a materiálové varianty. 

Standardní povrchovou úpravou je základní nátěr. Dle požadavků je možné dodávat podpěry galvanicky nebo žárově pozinkované, případně s jiným povrchovým nátěrem.

Po konzultaci je možné vyrobit i jiné teplotní a velikostní varianty. 

Popis všech podpěr - Katalog uložení potrubí - část 4.

Při instalaci jednotlivých typů podpěr je nutné dodržovat montážní pokyny. 

V nabídce sdružení LPS najdete také

  • kluzné nebo přivařovací podpěry pro oblouk,
  • podpěry s možností seřízení výšky pomocí šroubů nebo svaru,
  • válečkové podpěry.

Podpěry je možné dodávat s kluznými deskami, které slouží jako základny pro podpěry. Jsou dodávány v různých typech a úpravách, ve variantě pro přišroubování nebo přivařování.  

Pro omezení posuvu podpěry na nosníku je možné dodat vedení různého typu. Informace - Katalog uložení potrubí - část 4.

V případě, že je nutné zachytit posuvy potrubí, dodávají se podpěry v kombinaci s pružinovou podpěrou. 
Informace - Katalog uložení potrubí - část 2.

LPS pipe supports s. r. o. Šaratice - český výrobce uložení potrubí