Uložení potrubí

Úvod / Uložení potrubí

Nabídka LPS pipe supports s.r.o. zahrnuje kompletní sortiment produktů, který pokryje řešení a kompletaci pevného i pružného uložení i zavěšení energetického, teplárenského i chemického potrubí v požadovaných teplotních, materiálových, velikostních variantách při požadovaném zatížení a povrchové úpravě.

Navrhujeme a vyrábíme uložení ve vhodném konstrukčním provedení. Důležitou podmínkou výběru komponent uložení je správná specifikace požadavků, výhodné je použít typové sestavy popsané v Katalogu uložení potrubí. Více informací o základních parametrech…

Podpěry

Podpěry a patky tvoří typovou řadu označenou písmenem K. Jsou určeny pro vodorovně uložené potrubí nebo jako součást dvoutáhlových horizontálních závěsů.

Závěsy

Nabízíme variabilní typy zavěšení potrubí pro různé rozměry, zatížení, teploty, velikosti a tvary potrubí; pevné i pružinové.

Objímky, třmeny, pouta

Objímky, třmeny a pouta jsou určeny pro přenos sil z povrchu trubky na ostatní části závěsu nebo podpěry, a tak na ocelovou konstrukci. Objímky (podle typu) mohou být součástí podpěr nebo závěsů a jsou dodávány v různých teplotních a materiálových variantách.

Pružiny

Pružinové závěsy nebo podpěry se používají pro vyrovnání svislých posuvů potrubí přibližně do 50 mm. Výběr konkrétní varianty pružiny závisí na specifikaci podmínek použití.

Kloubové vzpěry

Vzpěry s kloubovými oky se používají k zachycení statických i dynamických sil a chvění potrubí, k zamezení posuvů. Dodáváme v několika variantách.

Pevné body

Pevné body (kotevní stojany) tvoří typovou řadu označenou písmenem P. Jejich katalogové listy jsou obsaženy v části 4 – podpěry.

Spojovací části závěsů

Táhla závěsů pružinových a pevných se skládají z částí, které slouží k přenosu síly z objímky potrubí na uchycení závěsu. Jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly potřebné instalační délce závěsu.

Uchycení závěsů na konstrukci

Pro uchycení nabízíme čtyři standardní varianty. Jejich volba je závislá na typu ocelové konstrukce a je nutné ji specifikovat při objednávce.

Montážní pokyny

Při instalací závěsů a podpěr je vhodné dodržovat montážní pokyny, aby se předešlo problémům při vlastním provozu. Při exportu do zahraničí doporučujeme stáhnout i základní pokyny v cizím jazyce.

Doprava

Doprava jednotlivých částí dodávky je uskutečňována tak, aby se předešlo jejich poškození. Pokud není dohodnuto jinak, využíváme při dodávkách po České republice služby tuzemských přepravců s termínem doručení do 24 hodin. Doprava mimo republiku je řešena společně se zákazníkem.