Kloubové vzpěry

Úvod / Klobouvé vzpěry

Vzpěry s kloubovými oky se používají k zachycení statických i dynamických sil a chvění potrubí (tlakové i tahové síly a rázy v ose vzpěry), k zamezení posuvů. Je možné je spojovat do sestav, instalovat ve vodorovném nebo svislém směru.

Katalogové listy uvádí dodávané teplotní a velikostní varianty jednotlivých typů, dynamických objímek.