kloubové vzpěry

Vzpěry s kloubovými oky se používají k zachycení statických i dynamických sil a chvění potrubí (tlakové i tahové síly a rázy v ose vzpěry), k zamezení posuvů. Je možné je spojovat do sestav, instalovat ve vodorovném nebo svislém směru. 

Katalogové listy uvádí dodávané teplotní a velikostní varianty jednotlivých typů, dynamických objímek.  

Popis všech typů - Katalog uložení potrubí - část 5.

LPS pipe supports s. r. o. Šaratice - český výrobce uložení a zavěšení potrubí