Katalog uložení a zavěšení potrubí

Úvod / Katalog

Ve společnosti LPS pipe supports se specializujeme na konstrukční zpracování, výrobu pevného i pružného uložení a zavěšení potrubí.

Katalog ke stažení – jednotlivé části, katalog jako celek.

Úvodní část

LPS – základní informace, kontakty

PDF soubor – 1,75 MB

1 - Obecné informace

značení závěsů a podpěr, teplotní varianty, materiály, velikosti…

PDF soubor – 3,65 MB

2 - Pružinové závěsy a podpěry

pružiny (velikosti, značení), typy pružinových závěsů a podpěr, umístění…

PDF soubor – 2,93 MB

3 - Závěsy

přehled typů závěsů, informace o typech, pružinové a složené závěsy

PDF soubor – 4,97 MB

4 - Podpěry

přehled typů podpěr, pružinové varianty, pevné body, kluzné desky, příchytky

PDF soubor – 4,15 MB

5 - Vzpěry

typy kloubových vzpěr, dynamické objímky

PDF soubor – 2,85 MB

6 - Objímky

přehled typů objímek, základní informace, třmeny, pouta

PDF soubor – 3 MB

7 - Díly táhla závěsů

popis dílů táhla, únosnost táhel, typy uchycení závěsů

PDF soubor – 3,84 MB

8 - Montážní návod

montážní instrukce pro jednotlivé typy uložení

PDF soubor

Katalog

česká verze katalogu – 2017

PDF soubor