Základní parametry uložení potrubí

Úvod / Základní parametry

LPS pipe suppports navrhuje a vyrábí uložení potrubí ve vhodném konstrukčním provedení. Důležitou podmínkou objednávky je správná specifikace požadavků od zákazníka.

Podkladem pro objednání může být:

✓  dokumentace potrubní trasy zpracovaná na úrovni projektu
✓  pevnostní výpočet potrubí
✓  specifikace dle našeho katalogu uložení potrubí
✓  konstrukční zpracování
✓  specifikace dle oborové normy nebo katalogu jiného výrobce

Standardně dodávané rozměry uložení představuje tabulka.
V případě, že budou použity trubky jiných rozměrů, je nutno tuto skutečnost uvést v poznámce zadání.

Standardní povrchovou úpravou uložení je základní nátěr. Dle požadavků je možné dodávat uložení galvanicky nebo žárově pozinkované, případně s jiným povrchovým nátěrem. Díly se závity jsou galvanicky zinkované.

Typové sestavy uložení (závěsů, podpěr i dalších typů) jsou popsány kódem, který v sobě zahrnuje samotný typ uložení, rozměry, teplotní a materiálovou skupinu, případné použití pružiny i další specifikace. Příklady značení jsou uveřejněny u každého typu uložení přímo v jednotlivých katalogových listech.

Materiály, které standardně používáme pro výrobu uložení, jsou rozděleny do sedmi teplotních skupin.

Pružinové závěsy nebo podpěry se používají pro vyrovnání svislých posuvů potrubí přibližně do 50 mm. Výběr konkrétní varianty pružiny závisí na specifikaci podmínek použití. Popis jednotlivých typů obsahuje katalog č. 2.

Hodnoty dovoleného zatížení objímek, třmenů, které jsou uvedené v tabulkách katalogových listů uložení, jsou stanoveny pro materiál S235JRG a teplotu 80 °C. Pro jiné materiály je nutné toto zatížení korigovat. Bližší informace o hodnotách korekčního faktoru najdete v 1. části katalogu.

Sestavy uložení jsou navrženy a dodávány pro normální provozní podmínky jako bezúdržbové.